dạy kế toán


Văn Bản Pháp Luật
Tải thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử

Tải thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử

Tải thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 119/2018/NĐ-CP năm 2018 của chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ
Tải nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử

Tải nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử

Tải nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
Tải thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về thuế GTGT

Tải thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về thuế GTGT

Tải thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về thuế GTGT hướng dẫn chi tiết về luật thuế giá trị gia tăng
Nghị định 10/2017/NĐ-CP về thuế GTGT

Nghị định 10/2017/NĐ-CP về thuế GTGT

Nghị định 10/2017/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi quy định về khai, tính và nộp thuế giá trị gia tăng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Nghị định 209/2013/NĐ-CP
Luật số 13/2008/QH12 luật thuế giá trị gia tăng 2008

Luật số 13/2008/QH12 luật thuế giá trị gia tăng 2008

Luật số13/2008/QH12 luật Thuế giá trị gia tăng 2008 quy định về đối tượng chịu thuế, không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế GTGT
Luật số 31/2013/QH13 luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013

Luật số 31/2013/QH13 luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013

Luật số 31/203/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, giảm 50% thuế GTGT khi thuê, mua nhà ở
Tải thông tư 103/2014/TT-BTC thay đổi cách tính thuế nhà thầu nước ngoài

Tải thông tư 103/2014/TT-BTC thay đổi cách tính thuế nhà thầu nước ngoài

Tải thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại VN.
Tải văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2016

Tải văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2016

Tải văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2016 hướng dẫn thực hiện luật thuế TNCN, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế TNCN và nghị định 65/2013/NĐ-CP
Tải thông tư 37/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNCN

Tải thông tư 37/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNCN

Tải thông tư 37/2010/TT-BTC hướng dẫn về việc phát hành sử dụng quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tự in trên máy tính
Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2018 về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2018 về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2018 hướng dẫn thi hành nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ
Tải nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Tải nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Tải nghị định 51/2010/NĐ-CP về việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, xử phạt vi phạm về hóa đơn
Luật 38/2019/QH14 quản lý thuế 2019

Luật 38/2019/QH14 quản lý thuế 2019

Luật 38/2019/QH14 quản lý thuế 2019. Một số điểm mới như kéo dài thời hạn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN; bổ sung thêm quyền của người nộp thuế; quy định mới về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử; sửa đổi thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền phạt
Tải công văn 3371/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử

Tải công văn 3371/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử

Tải công văn 3371/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do tổng cục thuế ban hành.
Tải công văn 3556/TCT-CS/2019 về hóa đơn điện tử

Tải công văn 3556/TCT-CS/2019 về hóa đơn điện tử

Tải công văn 3556/TCT-CS/2019 về hóa đơn điện tử
Tải nghị định 76/2019/NĐ-CP

Tải nghị định 76/2019/NĐ-CP

Tải Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định chính sách với cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Công văn 4706/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu

Công văn 4706/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu

Công văn 4706/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
Công văn 4702/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Công văn 4702/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Công văn 4702/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
Công văn 4701/TCT-DNNCN năm 2019 về thuế TNCN với chuyển nhượng bất động sản

Công văn 4701/TCT-DNNCN năm 2019 về thuế TNCN với chuyển nhượng bất động sản

Công văn 4701/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
Thông tư 80/2019/TT-BTC về hướng dẫn thủ tục hải quan với hàng hóa xuất nhập khẩu

Thông tư 80/2019/TT-BTC về hướng dẫn thủ tục hải quan với hàng hóa xuất nhập khẩu

Thông tư 80/2019/TT-BTC về hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định 14/2018/NĐ-CP hướng dẫn về hoạt động thương mại biên giới do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Công văn 2781/BHXH-QLT năm 2019 hướng dẫn nộp BHXH, BHYT, BHTN năm 2020

Công văn 2781/BHXH-QLT năm 2019 hướng dẫn nộp BHXH, BHYT, BHTN năm 2020

Công văn 2781/BHXH-QLT năm 2019 về hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/01/2020 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Công văn 4742/TCT-DNNCN năm 2019 xử lý chậm nộp báo cáo THSDHD

Công văn 4742/TCT-DNNCN năm 2019 xử lý chậm nộp báo cáo THSDHD

Công văn 4742/TCT-DNNCN năm 2019 về xử lý vi phạm chậm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành
Công văn 4707/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử

Công văn 4707/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử

Công văn 4707/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
Tải thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư 110/2015/TT-BTC

Tải thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư 110/2015/TT-BTC

Tải thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
Tải thông tư 25/2018/TT-BTC

Tải thông tư 25/2018/TT-BTC

Tải thông tư 25/2018/TT-BTC sửa đổi hướng dẫn liên quan đến thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.
Tải văn bản hợp nhất 14/2018/VBHN-BTC

Tải văn bản hợp nhất 14/2018/VBHN-BTC

Tải văn bản hợp nhất 14/2018/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế giá trị gia tăng
12


Tài liệu kế toán

Số lượt xem

Đang online17
Tổng xem1

0972.868.960