dạy kế toán


Văn Bản Pháp Luật
Công văn 6043/CT-TTHT về quyết toán thuế TNCN

Công văn 6043/CT-TTHT về quyết toán thuế TNCN

Công văn 6043/CT-TTHT về quyết toán thuế TNCN năm 2019 và cấp mã số thuế người phụ thuộc ban hành ngày 18 tháng 02 năm 2020
Tải nghị định 125/2020/NĐ-CP xử phạt hành chính về hóa đơn

Tải nghị định 125/2020/NĐ-CP xử phạt hành chính về hóa đơn

Tải nghị định 125/2020/NĐ-CP xử phạt hành chính về hóa đơn có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 202
Tải thông tư 88/2020/TT-BTC mới nhất

Tải thông tư 88/2020/TT-BTC mới nhất

Tải thông tư 88/2020/TT-BTC mới nhất bổ sung điều 26 thông tư 68/2019 và bổ sung nghị định 119/2018/NĐ-CP
Tải thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử

Tải thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử

Tải thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 119/2018/NĐ-CP năm 2018 của chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ
Tải nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử

Tải nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử

Tải nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
Tải thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về thuế GTGT

Tải thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về thuế GTGT

Tải thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về thuế GTGT hướng dẫn chi tiết về luật thuế giá trị gia tăng
Nghị định 10/2017/NĐ-CP về thuế GTGT

Nghị định 10/2017/NĐ-CP về thuế GTGT

Nghị định 10/2017/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi quy định về khai, tính và nộp thuế giá trị gia tăng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Nghị định 209/2013/NĐ-CP
Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022
Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định mới về luật quản lý thuế

Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định mới về luật quản lý thuế

Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định mới về luật quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020
Nghị định 22/2020/NĐ-CP về lệ phí môn bài 2020

Nghị định 22/2020/NĐ-CP về lệ phí môn bài 2020

Nghị định 22/2020/NĐ-CP về lệ phí môn bài 2020 đã có nhiều thay đổi đặc biệt là miễn thuế môn bài
Nghị định 155/2013/NĐ-CP vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư

Nghị định 155/2013/NĐ-CP vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư

Nghị định 155/2013/NĐ-CP vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2013 sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2014.
Thông tư 09/2015/TT-BTC giao dịch tài chính của doanh nghiệp

Thông tư 09/2015/TT-BTC giao dịch tài chính của doanh nghiệp

Thông tư 09/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại điều 6 nghị định 222/2013/NĐ-CP tải và download về ngay
Nghị định 222/2013/NĐ-CP quy định thanh toán bằng tiền mặt

Nghị định 222/2013/NĐ-CP quy định thanh toán bằng tiền mặt

Nghị định 222/2013/NĐ-CP quy định thanh toán bằng tiền mặt ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2013
Luật số 13/2008/QH12 luật thuế giá trị gia tăng 2008

Luật số 13/2008/QH12 luật thuế giá trị gia tăng 2008

Luật số13/2008/QH12 luật Thuế giá trị gia tăng 2008 quy định về đối tượng chịu thuế, không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế GTGT
Luật số 31/2013/QH13 luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013

Luật số 31/2013/QH13 luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013

Luật số 31/203/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, giảm 50% thuế GTGT khi thuê, mua nhà ở
Danh sách những trang web mà kế toán bắt buộc phải nhớ

Danh sách những trang web mà kế toán bắt buộc phải nhớ

Danh sách những trang web mà kế toán bắt buộc phải nhớ
Tải thông tư 103/2014/TT-BTC thay đổi cách tính thuế nhà thầu nước ngoài

Tải thông tư 103/2014/TT-BTC thay đổi cách tính thuế nhà thầu nước ngoài

Tải thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại VN.
Tải văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2016

Tải văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2016

Tải văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2016 hướng dẫn thực hiện luật thuế TNCN, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế TNCN và nghị định 65/2013/NĐ-CP
Tải thông tư 37/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNCN

Tải thông tư 37/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNCN

Tải thông tư 37/2010/TT-BTC hướng dẫn về việc phát hành sử dụng quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tự in trên máy tính
Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2018 về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2018 về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2018 hướng dẫn thi hành nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ
Tải thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung về thuế TNDN

Tải thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung về thuế TNDN

Tải thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung về thuế TNDN hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung cho thông tư 78/2014/TT-BTC
Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về thuế Thu nhập doanh nghiệp

Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về thuế Thu nhập doanh nghiệp

Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về thuế Thu nhập doanh nghiệp mới nhất hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP
Thông tư 133/2016/TT-BTC chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thông tư 133/2016/TT-BTC chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thông tư 133/2016/TT-BTC chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiện nay
Tải nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Tải nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Tải nghị định 51/2010/NĐ-CP về việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, xử phạt vi phạm về hóa đơn
Luật 38/2019/QH14 quản lý thuế 2019

Luật 38/2019/QH14 quản lý thuế 2019

Luật 38/2019/QH14 quản lý thuế 2019. Một số điểm mới như kéo dài thời hạn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN; bổ sung thêm quyền của người nộp thuế; quy định mới về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử; sửa đổi thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền phạt
Chuẩn mực kế toán 02 hàng tồn kho

Chuẩn mực kế toán 02 hàng tồn kho

Chuẩn mực kế toán 02 hàng tồn kho Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Tải công văn 3371/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử

Tải công văn 3371/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử

Tải công văn 3371/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do tổng cục thuế ban hành.
Tải công văn 3556/TCT-CS/2019 về hóa đơn điện tử

Tải công văn 3556/TCT-CS/2019 về hóa đơn điện tử

Tải công văn 3556/TCT-CS/2019 về hóa đơn điện tử
12
0972.868.960