dạy kế toán


Thuế TNDN
Hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tài khoản cá nhân

Hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tài khoản cá nhân

Cách xử lý trường hợp hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tài khoản cá nhân để đưa vào chi phí được trừ
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 mới nhất và những loại chi phí được trừ khi tính thuế TNDN mà kế toán cần nắm vững để bảo vệ lợi ích cho doanh nghiệp
Mẫu bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn

Mẫu bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn

Mẫu bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn mới nhất mẫu 01/TNDN áp dụng cho mọi doanh nghiệp
Cách tăng chi phí hợp lý cho doanh nghiệp

Cách tăng chi phí hợp lý cho doanh nghiệp

Cách tăng chi phí hợp lý cho doanh nghiệp từ thương mại, sản xuất, dịch vụ, xây dựng, vận tải mà kế toán cần phải nắm vững giúp giảm thiểu tối đa chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 lên tới 30% dành cho những doanh nghiệp có mức doanh thu dưới 200 tỷ đồng
0972.868.960