dạy kế toán


Thuế GTGT
Công thức tính thuế GTGT hàng nhập khẩu

Công thức tính thuế GTGT hàng nhập khẩu

Công thức tính thuế GTGT hàng nhập khẩu và ví dụ cụ thể về cách tính thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu
Phương pháp kê khai thuế trực tiếp là gì

Phương pháp kê khai thuế trực tiếp là gì

Phương pháp kê khai thuế trực tiếp là gì và các tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp mới nhất hiện nay
Hướng dẫn cách hạch toán thuế GTGT

Hướng dẫn cách hạch toán thuế GTGT

Hướng dẫn cách hạch toán thuế GTGT trong doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hoặc phương pháp trực tiếp
Hoàn thuế GTGT là gì? Đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng

Hoàn thuế GTGT là gì? Đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng

Hoàn thuế GTGT là gì và đối tượng trường hợp đủ điều kiện để doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng
Cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và trực tiếp

Cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và trực tiếp

Hướng dẫn cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế và phương pháp trực tiếp đầy đủ các bước và quy trình
Phương pháp khấu trừ thuế GTGT là gì

Phương pháp khấu trừ thuế GTGT là gì

Phương pháp khấu trừ thuế GTGT là gì, Nên lựa chọn phương pháp kê khai thuế khấu trừ hay trực tiếp, Có thể đổi lại phương pháp kê khai tính thuế
Quy định kê khai và nộp thuế GTGT đối với các cơ sở trực thuộc

Quy định kê khai và nộp thuế GTGT đối với các cơ sở trực thuộc

Quy định kê khai và nộp thuế GTGT đối với các cơ sở trực thuộc trong trường hợp các chi nhánh là cùng tỉnh thành phố hoặc các chi nhánh khác tỉnh thành phố
Các trường hợp thuế gtgt đầu vào không được khấu trừ

Các trường hợp thuế gtgt đầu vào không được khấu trừ

Các trường hợp thuế gtgt đầu vào không được khấu trừ và ví dụ các trường hợp đặc biệt không khấu trừ thuế giá trị gia tăng
Hướng dẫn cách làm báo cáo thuế mới nhất

Hướng dẫn cách làm báo cáo thuế mới nhất

Hướng dẫn cách làm báo cáo thuế theo quý hoặc theo tháng trên phần mềm HTKK 2020 và nộp qua mạng trên trang thuedientu.gdt.gov
Kỳ kê khai thuế GTGT và quy định nơi nộp thuế giá trị gia tăng

Kỳ kê khai thuế GTGT và quy định nơi nộp thuế giá trị gia tăng

Kỳ kê khai thuế GTGT là gì - Quy định về nơi nộp thuế GTGT và Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế
Khu phi thuế quan là gì

Khu phi thuế quan là gì

Khu phi thuế quan là gì - Khu phi thuế qua bao gồm khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan
Đối tượng không chịu thuế GTGT

Đối tượng không chịu thuế GTGT

Đối tượng không chịu thuế GTGT là những đối tượng nào và chi tiết các đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng
Thuế giá trị gia tăng là gì

Thuế giá trị gia tăng là gì

Thuế giá trị gia tăng là gì và Tại sao phải nộp thuế GTGT kiến thức cơ bản cần biết về thuế GTGT
0972.868.960