KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁNKhóa Học Kế Toán Online Trực Tuyến 1 Kèm 1 Theo Yêu Cầu
Khóa học gia sư kế toán tại nhà 1 kèm 1 dạy theo yêu cầu

Mức phạt chậm quyết toán thuế TNCN 2022

Mức phạt chậm quyết toán thuế TNCN 2022 và cách tính tiền nộp chậm về nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân dành cho các cá nhân tổ chức phải thực hiện hồ sơ quyết toán thuế

mức phạt chậm quyết toán thuế TNCN 2022

Mức phạt chậm quyết toán thuế TNCN 2022

TH1:  Nếu nộp hồ sơ khai thuế TNCN quá thời hạn từ 01 -> 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Thì mức phạt khi chậm quyết toán thuế TNCN 2022: PHẠT CẢNH CÁO

TH2: Nếu nộp hồ sơ khai thuế TNCN quá thời hạn từ 01 -> 30 ngày, trừ TH1

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Thì mức xử phạt khi chậm quyết toán thuế TNCN 2022: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

TH3: Nếu nộp hồ sơ khai thuế TNCN quá thời hạn quy định từ 31 ngày -> 60 ngày.

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Thì mức xử phạt khi chậm quyết toán thuế TNCN  2022: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

TH4: Một trong các trường hợp sau

- Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày;

- Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

- Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

- Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Thì mức xử phạt khi chậm quyết toán thuế TNCN năm 2022: Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

TH5: Quá thời hạn > 90 ngày

Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế

Tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định 125

Thì mức xử phạt khi chậm quyết toán thuế TNCN năm 2022: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng

Lưu ý: Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp 11,5 triệu đồng

Biện pháp khắc phục hậu quả về phạt chậm quyết toán thuế TNCN 2022 đối với những hành vi trên được quy định tại khoản 6 Điều 13 Nghị định này. Cụ thể:

- Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm quy định tại (1), (2), (3), (4) và (5) trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế

- Buộc nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế đối với hành vi:

Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

=> Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn (theo khoản 4 Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Công văn 636/TCT-DNNCN).

Cách tính tiền nộp chậm khi bị phạt chậm quyết toán thuế TNCN 2022

Mức tiền chậm nộp tiền phạt tùy theo mức phạt chậm quyết toán thuế TNCN 2022 được quy định rõ tại Điều 42 Nghị định 125/2020 như sau:

Điều 42. Tiền chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

1. Tính tiền chậm nộp tiền phạt

a) Tổ chức, cá nhân chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thì bị tính tiền chậm nộp tiền phạt theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền phạt chậm nộp.

b) Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày kế tiếp ngày hết thời hạn nộp tiền phạt đến ngày liền kề trước ngày tổ chức, cá nhân nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

Ta suy ra

Công thức tính tiền nộp chậm quy định như sau:

Tiền chậm nộp 01 ngày = 0,05% x Số tiền chậm nộp

Trên là bài viết mức phạt nộp chậm quyết toán thuế TNCN 2022 dành cho các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định, nếu bạn chưa biết tính thuế TNCN tham khảo: Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2022

Bạn chưa có kinh nghiệm quyết toán thuế có thể tham khảo khóa học kế toán online 1 kèm 1 trực tuyến hoặc khóa kèm gia sư kế toán tại nhà theo yêu cầuCác bài viết mới

Các tin khác

Gọi điện
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo


0972.868.960