dạy kế toán


Mẫu Biểu Văn Bản
Mẫu biên bản bàn giao công việc kế toán năm 2021

Mẫu biên bản bàn giao công việc kế toán năm 2021

Mẫu biên bản bàn giao công việc kế toán năm 2021 dành cho các bạn kế toán khi tiếp nhận công việc kế toán tại doanh nghiệp phải nhận sổ sách kế toán từ các kế toán cũ
Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa năm 2021 mới nhất

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa năm 2021 mới nhất

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa năm 2021 theo thông tư 133 và thông tư 200 dùng trong trường hợp mua bán, trao đổi, giao nhận hàng hóa kẹp cùng hóa đơn chứng từ
Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành mẫu 05 - LĐTLtheo thông tư 200 ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Mẫu giấy đi đường theo thông tư 200

Mẫu giấy đi đường theo thông tư 200

Mẫu giấy đi đường theo thông tư 200 mẫu 04-LĐTL mới nhất năm 2021 ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 Mẫu đơn xin xác nhận thu nhập dưới 1 triệu đồng 1 tháng

Mẫu đơn xin xác nhận thu nhập dưới 1 triệu đồng 1 tháng

Mẫu đơn xin xác nhận thu nhập dưới 1 triệu đồng 1 tháng dành cho các cá nhân thuộc đối tượng người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
Mẫu bảng chấm công thông tư 200 mẫu 01a - LĐTL

Mẫu bảng chấm công thông tư 200 mẫu 01a - LĐTL

Mẫu bảng chấm công thông tư 200 mẫu 01a - LĐTL Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thông tư 200

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thông tư 200

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thông tư 200 Mẫu số B02 – DN Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
Mẫu hợp đồng lao động chuẩn 2021

Mẫu hợp đồng lao động chuẩn 2021

Mẫu hợp đồng lao động chuẩn 2021 dành cho mọi doanh nghiệp bao gồm hợp đồng lao động chính thức, hợp đồng lao động thử việc, hợp đồng lao động thời vụ
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán theo thông tư 200

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán theo thông tư 200

Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán là mẫu 09-LĐTL ban hành theo thông tư 200
Mẫu D02-LT theo Quyết định 1040/QĐ-BHXH

Mẫu D02-LT theo Quyết định 1040/QĐ-BHXH

MẪU D02-LT theo Quyết định 1040/QĐ-BHXH là mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động và bảo hiểm xã hội mới nhất hiện nay
Mẫu số S61-DN sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng

Mẫu số S61-DN sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng

Mẫu số S61-DN sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng áp dụng cho các doanh nghiệp tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp.
Mẫu giấy giới thiệu mới nhất

Mẫu giấy giới thiệu mới nhất

Mẫu giấy giới thiệu mới nhất hiện nay câp nhật năm 2019 và 2020 và hướng dẫn cách viết mẫu giấy giới thiệu Tải ngay file word mẫu giấy giới thiệu về dùng
Mẫu biên bản đối chiếu công nợ năm 2021

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ năm 2021

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ năm 2021 mới nhất và hướng dẫn cách trình bày biên bản này
Mẫu hợp đồng giao khoán theo thông tư 200

Mẫu hợp đồng giao khoán theo thông tư 200

Mẫu hợp đồng giao khoán theo thông tư 200 là mẫu 08 - LĐTL Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo thông tư 200

Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo thông tư 200

Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo thông tư 200 là mẫu 07 - LĐTL dùng cho thuê nhân công hoặc thuê khoán việc
Bảng thanh toán tiền lương làm thêm giờ

Bảng thanh toán tiền lương làm thêm giờ

Bảng thanh toán tiền lương làm thêm giờ theo thông tư 200 là mẫu 06 - LĐTL ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính 2020

Mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính 2020

Mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính 2020 dành cho các doanh nghiệp mới thành lập vào cuối năm chưa có phát sinh gì muốn gộp BCTC nộp vào năm sau
Mẫu bảng thanh toán lương theo thông tư 200

Mẫu bảng thanh toán lương theo thông tư 200

Mẫu bảng thanh toán lương theo thông tư 200 mẫu số 02 - LĐTL ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo thông tư 200

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo thông tư 200

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo thông tư 200 mẫu số 01b - LĐTL Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014
Mẫu tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế 08-MST

Mẫu tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế 08-MST

Mẫu tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế 08-MST Ban hành kèm theo Thông tư số156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200 mẫu B03 -DN theo phương pháp trực tiếp và theo phương pháp gián tiếp
Mẫu bảng cân đối kế toán theo thông tư 200

Mẫu bảng cân đối kế toán theo thông tư 200

Mẫu bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 đối với doanh nghiệp hoạt động liên tục mẫu số B01-DN và đối với doanh nghiệp không hoạt động liên tục mẫu
Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo thông tư 200

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo thông tư 200

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo thông tư 200 và hướng dẫn cách viết mẫu số 10-LĐTL Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Mẫu hợp đồng lao động song ngữ năm 2021

Mẫu hợp đồng lao động song ngữ năm 2021

Mẫu hợp đồng lao động song ngữ năm 2021 bao gồm cả tiếng việt và tiếng anh dành cho các công ty có người lao động nước ngoài hoặc những công ty vốn đầu tư nước ngoài
Mẫu hợp đồng lao động mới nhất

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2020 cho doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm mẫu hợp đồng lao động dài hạn và mẫu hợp đồng lao động thời vụ
0972.868.960