dạy kế toán


Mẫu Biểu Văn Bản
Mẫu D02-LT theo Quyết định 1040/QĐ-BHXH

Mẫu D02-LT theo Quyết định 1040/QĐ-BHXH

MẪU D02-LT theo Quyết định 1040/QĐ-BHXH là mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động và bảo hiểm xã hội mới nhất hiện nay
Mẫu số S61-DN sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng

Mẫu số S61-DN sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng

Mẫu số S61-DN sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng áp dụng cho các doanh nghiệp tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp.
Mẫu giấy giới thiệu mới nhất

Mẫu giấy giới thiệu mới nhất

Mẫu giấy giới thiệu mới nhất hiện nay câp nhật năm 2019 và 2020 và hướng dẫn cách viết mẫu giấy giới thiệu Tải ngay file word mẫu giấy giới thiệu về dùng
Mẫu tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế 08-MST

Mẫu tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế 08-MST

Mẫu tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế 08-MST Ban hành kèm theo Thông tư số156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
Mẫu hợp đồng lao động mới nhất

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2020 cho doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm mẫu hợp đồng lao động dài hạn và mẫu hợp đồng lao động thời vụ
0972.868.960