dạy kế toán


Kiến Thức Kế Toán Cơ Bản
Công việc của kế toán tiền lương phải làm tại doanh nghiệp

Công việc của kế toán tiền lương phải làm tại doanh nghiệp

Công việc của kế toán tiền lương phải làm tại doanh nghiệp năm 2020 là những công việc gì và hướng dẫn cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Bảng cân đối kế toán là gì

Bảng cân đối kế toán là gì

Bảng cân đối kế toán là gì và hướng dẫn cách hiểu bản chất về bảng cân đối kế toán, kết cấu của bảng cân đối
Tài sản là gì Nguồn vốn là gì

Tài sản là gì Nguồn vốn là gì

Tài sản là gì Nguồn vốn là gì và phân loại các đối tượng của hạch toán kế toán và ví dụ minh họa về mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn
Cách hạch toán kế toán xây dựng theo thông tư 133 và 200

Cách hạch toán kế toán xây dựng theo thông tư 133 và 200

Hướng dẫn cách hạch toán kế toán xây dựng theo thông tư 133 và thông tư 200 đầy đủ các nghiệp vụ định khoản công ty xây dựng chuyên sâu
Cách hạch toán tài sản cố định thuê tài chính

Cách hạch toán tài sản cố định thuê tài chính

Cách hạch toán tài sản cố định thuê tài chính và phương pháp định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Cách hạch toán tài sản cố định thuê hoạt động

Cách hạch toán tài sản cố định thuê hoạt động

Cách hạch toán tài sản cố định thuê hoạt động và phương pháp định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan tới việc thuê hoạt động và cho thuê hoạt động
Cách hạch toán sửa chữa tài sản cố định

Cách hạch toán sửa chữa tài sản cố định

Hướng dẫn cách hạch toán sửa chữa tài sản cố định và ví dụ áp dụng khi sửa chữa tài sản cố định nhỏ, sửa chữa tài sản cố định lớn
Tổng hợp những thuật ngữ kế toán cơ bản

Tổng hợp những thuật ngữ kế toán cơ bản

Tổng hợp những thuật ngữ kế toán cơ bản nhất đối với bất kỳ kế toán nào cũng cần phải nắm vững
Các thước đo sử dụng trong hạch toán

Các thước đo sử dụng trong hạch toán

Các thước đo sử dụng trong hạch toán bao gồm những thước đo nào và thước đo nào là quan trọng nhất
Sơ đồ tài khoản 153 theo thông tư 133 và thông tư 200

Sơ đồ tài khoản 153 theo thông tư 133 và thông tư 200

Sơ đồ tài khoản 153 theo thông tư 133 và thông tư 200 các bạn cần tìm hiểu về tài khoản công cụ dụng cụ để nắm rõ hơn về sơ đồ chữ T
Kế toán vốn bằng tiền là gì

Kế toán vốn bằng tiền là gì

Kế toán vốn bằng tiền, tiền vay và các nghiệp vụ thanh toán, công việc của kế toán vốn bằng tiền và những yêu cầu cơ bản để quản lý nội bộ vốn bằng tiền
Cách hạch toán tài khoản 153 công cụ dụng cụ theo thông tư 133 và 200

Cách hạch toán tài khoản 153 công cụ dụng cụ theo thông tư 133 và 200

Cách hạch toán tài khoản 153 công cụ dụng cụ áp dụng theo thông tư 133 và thông tư 200 và định khoản các nghiệp vụ liên quan tới 153
Mẫu bảng chấm công trên Excel

Mẫu bảng chấm công trên Excel

Mẫu bảng chấm công trên Excel để xác định được số ngày công làm việc của từng nhân viên trong công ty áp dụng cho từng doanh nghiệp
Mẫu bảng lương trên Excel năm 2020

Mẫu bảng lương trên Excel năm 2020

Mẫu bảng lương trên Excel năm 2020 có thiết lập sẵn công thức tính lương, tính bảo hiểm, tính thuế TNCN
Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt hướng dẫn các bước và cách định khoản nghiệp vụ rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt
Các nguyên tắc kế toán cơ bản được thừa nhận

Các nguyên tắc kế toán cơ bản được thừa nhận

Các nguyên tắc kế toán cơ bản được thừa nhận mà bất kỳ kế toán nào cũng cần phải nắm vững để phục vụ cho công việc kế toán
Sơ đồ tài khoản 152 theo thông tư 133 và 200

Sơ đồ tài khoản 152 theo thông tư 133 và 200

Bảng Sơ đồ tài khoản 152 theo thông tư 133 và 200 các bạn cần tìm hiểu về tài khoản nguyên vật liệu cần nắm chắc nghiệp vụ
Đối tượng sử dụng thông tin kế toán là ai

Đối tượng sử dụng thông tin kế toán là ai

Đối tượng sử dụng thông tin kế toán bao gồm các nhà quản lý, giám đốc, nhà đầu tư, chủ nợ, cơ quan thuế, các cơ quan quản lý nhà nước
Những phím tắt thường sử dụng trong excel kế toán

Những phím tắt thường sử dụng trong excel kế toán

Những phím tắt thường sử dụng trong excel kế toán các bạn nên biết để có thể linh hoạt trong công việc kế toán
Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định

Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định

Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định và hướng dẫn cách hạch toán kế toán trích khấu hao tài sản cố định
Cách hạch toán tài khoản 152 theo thông tư 133 và 200

Cách hạch toán tài khoản 152 theo thông tư 133 và 200

Hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 152 nguyên vật liệu theo thông tư 133 và thông tư 200 và cách định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan tới tài khoản 152
Các bút toán kết chuyển cuối kỳ

Các bút toán kết chuyển cuối kỳ

Các bút toán kết chuyển cuối kỳ theo thông tư 133 và thông tư 200 và hướng dẫn cách hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ để lên được báo cáo tài chính
Các phương pháp hạch toán kế toán trong nhà hàng

Các phương pháp hạch toán kế toán trong nhà hàng

Các phương pháp hạch toán kế toán trong nhà hàng và hướng dẫn cách định khoản hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong nhà hàng khách sạn
Cách hạch toán giảm tài sản cố định

Cách hạch toán giảm tài sản cố định

Cách hạch toán giảm tài sản cố định các bút toán định khoản các nghiệp vụ liên quan đến giảm TSCĐ theo thông tư 133 và thông tư 200
Hạch toán kế toán là gì và Bản chất của hạch toán kế toán

Hạch toán kế toán là gì và Bản chất của hạch toán kế toán

Hạch toán kế toán là gì - Bản chất của hạch toán kế toán và các loại hạch toán cơ bản bao gồm hạch toán nghiệp vụ - hạch toán thống kê và hạch toán kế toán
Kinh nghiệm làm kế toán nhà hàng khách sạn

Kinh nghiệm làm kế toán nhà hàng khách sạn

Kinh nghiệm làm kế toán nhà hàng khách sạn và cách hạch toán nghiệp vụ trong nhà hàng khách sạn
Đối tượng doanh nghiệp bị ấn định thuế

Đối tượng doanh nghiệp bị ấn định thuế

Đối tượng doanh nghiệp Bị ấn định thuế là những đối tượng nào và tại sao lại bị ấn định thuế
123

0972.868.960