dạy kế toán


Kiến Thức Kế Toán Cơ Bản
Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên

Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên

Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên và tổng hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm đánh giá dở dang cuối kỳ
Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp

Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp

Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp hướng dẫn cách tính giá thành sản phẩm trong công ty thuộc lĩnh vực xây dựng
Phương pháp tính giá trong kế toán

Phương pháp tính giá trong kế toán

Phương pháp tính giá trong kế toán áp dụng cho mọi loại hình từ thương mại dịch vụ cho tới sản xuất kiến thức nền tảng nguyên lý kế toán cho dân kế toán
Các phương pháp tính giá thành sản xuất

Các phương pháp tính giá thành sản xuất

Các phương pháp tính giá thành sản xuất đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam
Các phương pháp tính giá thành dịch vụ khách sạn

Các phương pháp tính giá thành dịch vụ khách sạn

Các phương pháp tính giá thành dịch vụ khách sạn và ví dụ minh họa khi áp dụng từng cách tính giá thành dịch vụ khách sạn
Bài tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Bài tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Bài tập kế toán tiền lương có lời giải gồm các dang bài tập liên quan tới kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Cách hạch toán các nghiệp vụ kế toán trong khách sạn

Cách hạch toán các nghiệp vụ kế toán trong khách sạn

Cách hạch toán các nghiệp vụ kế toán trong khách sạn và định khoản các nghiệp vụ kế toán khách sạn theo phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ
Công việc của kế toán tiền lương phải làm tại doanh nghiệp

Công việc của kế toán tiền lương phải làm tại doanh nghiệp

Công việc của kế toán tiền lương phải làm tại doanh nghiệp năm 2020 là những công việc gì và hướng dẫn cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Chi phí dịch vụ khách sạn gồm những gì

Chi phí dịch vụ khách sạn gồm những gì

Chi phí dịch vụ khách sạn gồm những gì và hướng dẫn cách tập hợp chi phí dịch vụ khách sạn để tính giá thành sản phẩm và phương pháp tính giá
Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2021

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2021

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2021 áp dụng từ ngày 01/02/2021 sử dụng mẫu 01/PLI ban hành tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP
Mức đóng BHXH năm 2021

Mức đóng BHXH năm 2021

Mức đóng BHXH năm 2021 và cách phân bổ lương NLĐ để giảm tiền đóng bảo hiểm xã hội năm 2021
Quy định về ký hiệu hóa đơn điện tử mới nhất năm 2021

Quy định về ký hiệu hóa đơn điện tử mới nhất năm 2021

Quy định về ký hiệu hóa đơn điện tử mới nhất năm 2021 và thời điểm để lập hóa đơn GTGT được quy định tại thông tư 68/2019/TT-BTC
Tài khoản 121 theo thông tư 133 chứng khoán kinh doanh

Tài khoản 121 theo thông tư 133 chứng khoán kinh doanh

Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài khoản 121 theo thông tư 133 chứng khoán kinh doanh được thể hiện thông qua sơ đồ chữ T của tài khoản 121
Đặc điểm của hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn

Đặc điểm của hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn

Đặc điểm của hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn và các dịch vụ trong lĩnh vực doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán hướng dẫn cách định khoản hạch toán các nghiệp vụ liên quan tới kế toán tiền tại quỹ, kế toán tiền gửi ngân hàng, kế toán tiền đang chuyển, kế toán tiền vay, kế toán ngoại tệ
Cách hạch toán nghiệp vụ bán hàng xuất khẩu

Cách hạch toán nghiệp vụ bán hàng xuất khẩu

Cách hạch toán nghiệp vụ bán hàng xuất khẩu bao gồm kế toán xuất khẩu trực tiếp và xuất khẩu ủy thác trong doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu
Hàng hóa kho bảo thuế là gì và các hạch toán

Hàng hóa kho bảo thuế là gì và các hạch toán

Hàng hóa kho bảo thuế là gì và các hạch toán các nghiệp vụ kế toán hàng hóa kho bảo thuế trong doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu
Cách hạch toán các nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu

Cách hạch toán các nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu

Cách hạch toán các nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu đối với trường hợp nhập khẩu trực tiếp và trường hợp nhập khẩu ủy thác
Mẫu hợp đồng ủy thác nhập khẩu

Mẫu hợp đồng ủy thác nhập khẩu

Mẫu hợp đồng ủy thác nhập khẩu mới nhất năm 2020 và những điều cần biết về nhập khẩu ủy thác dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
Thời điểm ghi nhận doanh thu hàng xuất khẩu

Thời điểm ghi nhận doanh thu hàng xuất khẩu

Thời điểm ghi nhận doanh thu hàng xuất khẩu và cách xác định giá vốn hàng xuất khẩu
Hướng dẫn cách tính giá vốn hàng nhập khẩu

Hướng dẫn cách tính giá vốn hàng nhập khẩu

Hướng dẫn cách tính giá vốn hàng nhập khẩu hay nói cách khác là trị giá mua thực tế của hàng nhập khẩu được áp dụng theo chuẩn mực kế toán 02 hàng tồn kho
Đặc điểm của hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

Đặc điểm của hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

Đặc điểm của hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và các phương thức thanh toán phổ biến trong lĩnh vực doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Việt Nam
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là gì

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là gì

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là gì và Kết cấu nội dung của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm những gì
Sơ đồ chữ T tài khoản 131 theo thông tư 133

Sơ đồ chữ T tài khoản 131 theo thông tư 133

Sơ đồ chữ T tài khoản 131 theo thông tư 133 và cách hạch toán định khoản các nghiệp vụ liên quan tới tài khoản 131
Tại sao phải phân tích báo cáo tài chính

Tại sao phải phân tích báo cáo tài chính

Tại sao phải phân tích báo cáo tài chính - Ý nghĩa của phân tích Báo cáo tài chính trong nền kinh tế thị trường
Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ và các bước tập hợp chi phí để tính giá thành sản phẩm của phương pháp này
Đặc điểm của hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng

Đặc điểm của hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng

Đặc điểm của hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng mà kế toán cần nắm khi làm trong công ty hoạt động lĩnh vực nhà hàng
Tài sản là gì Nguồn vốn là gì

Tài sản là gì Nguồn vốn là gì

Tài sản là gì Nguồn vốn là gì và phân loại các đối tượng của hạch toán kế toán và ví dụ minh họa về mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn
Cách hạch toán kế toán ghi nhận doanh thu dịch vụ khách sạn

Cách hạch toán kế toán ghi nhận doanh thu dịch vụ khách sạn

Cách hạch toán kế toán ghi nhận doanh thu dịch vụ khách sạn và quy định về thời điểm ghi nhận doanh thu để xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn
Chứng từ kế toán là gì và phương pháp chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán là gì và phương pháp chứng từ kế toán

Chứng từ là gì và phương pháp chứng từ kế toán - Cách phân loại chứng từ kế toán
Cách hạch toán kế toán xây dựng theo thông tư 133 và 200

Cách hạch toán kế toán xây dựng theo thông tư 133 và 200

Hướng dẫn cách hạch toán kế toán xây dựng theo thông tư 133 và thông tư 200 đầy đủ các nghiệp vụ định khoản công ty xây dựng chuyên sâu
Bài tập kế toán quản trị mới nhất

Bài tập kế toán quản trị mới nhất

Bài tập kế toán quản trị mới nhất gồm đầy đủ các dạng bài tập kế toán quản trị 1 và kế toán quản trị 2
Mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn

Mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn

Mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn trong công tác kế toán tài chính của doanh nghiệp và sự tuần hoàn của vốn kinh doanh
Cách hạch toán tài sản cố định thuê tài chính

Cách hạch toán tài sản cố định thuê tài chính

Cách hạch toán tài sản cố định thuê tài chính và phương pháp định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Cách hạch toán tài sản cố định thuê hoạt động

Cách hạch toán tài sản cố định thuê hoạt động

Cách hạch toán tài sản cố định thuê hoạt động và phương pháp định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan tới việc thuê hoạt động và cho thuê hoạt động
Cách hạch toán sửa chữa tài sản cố định

Cách hạch toán sửa chữa tài sản cố định

Hướng dẫn cách hạch toán sửa chữa tài sản cố định và ví dụ áp dụng khi sửa chữa tài sản cố định nhỏ, sửa chữa tài sản cố định lớn
Tổng hợp những thuật ngữ kế toán cơ bản

Tổng hợp những thuật ngữ kế toán cơ bản

Tổng hợp những thuật ngữ kế toán cơ bản nhất đối với bất kỳ kế toán nào cũng cần phải nắm vững
Giá thành sản phẩm là gì

Giá thành sản phẩm là gì

Khái niệm giá thành sản phẩm là gì và Phân loại giá thành sản phẩm
Các thước đo sử dụng trong hạch toán

Các thước đo sử dụng trong hạch toán

Các thước đo sử dụng trong hạch toán bao gồm những thước đo nào và thước đo nào là quan trọng nhất
Sơ đồ tài khoản 153 theo thông tư 133 và thông tư 200

Sơ đồ tài khoản 153 theo thông tư 133 và thông tư 200

Sơ đồ tài khoản 153 theo thông tư 133 và thông tư 200 các bạn cần tìm hiểu về tài khoản công cụ dụng cụ để nắm rõ hơn về sơ đồ chữ T
Bảng tra cứu mức lương tối thiểu vùng năm 2021

Bảng tra cứu mức lương tối thiểu vùng năm 2021

Bảng tra cứu mức lương tối thiểu vùng năm 2021 được quy định theon Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ
Bài tập kế toán xuất nhập khẩu hàng hóa có lời giải

Bài tập kế toán xuất nhập khẩu hàng hóa có lời giải

Bài tập kế toán xuất nhập khẩu hàng hóa có lời giải tổng hợp đầy đủ các nghiệp vụ kế toán mua hàng, bán hàng trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Kế toán vốn bằng tiền là gì

Kế toán vốn bằng tiền là gì

Kế toán vốn bằng tiền, tiền vay và các nghiệp vụ thanh toán, công việc của kế toán vốn bằng tiền và những yêu cầu cơ bản để quản lý nội bộ vốn bằng tiền
Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong sản xuất

Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong sản xuất

Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ và những đặc điểm tính chất cách phân bổ đối với nguyên vật liệu công cụ dụng cụ trong công ty sản xuất
Cách hạch toán tài khoản 153 công cụ dụng cụ theo thông tư 133 và 200

Cách hạch toán tài khoản 153 công cụ dụng cụ theo thông tư 133 và 200

Cách hạch toán tài khoản 153 công cụ dụng cụ áp dụng theo thông tư 133 và thông tư 200 và định khoản các nghiệp vụ liên quan tới 153
Mẫu bảng chấm công trên Excel

Mẫu bảng chấm công trên Excel

Mẫu bảng chấm công trên Excel để xác định được số ngày công làm việc của từng nhân viên trong công ty áp dụng cho từng doanh nghiệp
Mẫu bảng lương trên Excel năm 2021

Mẫu bảng lương trên Excel năm 2021

Mẫu bảng lương trên Excel năm 2021 có thiết lập sẵn công thức tính lương, tính bảo hiểm, tính thuế TNCN
Chi phí sản xuất kinh doanh là gì

Chi phí sản xuất kinh doanh là gì

Khái niệm về chi phí sản xuất kinh doanh là gì và phân loại chi phí sản xuất gồm những loại nào
Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt hướng dẫn các bước và cách định khoản nghiệp vụ rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt
Các nguyên tắc kế toán cơ bản được thừa nhận

Các nguyên tắc kế toán cơ bản được thừa nhận

Các nguyên tắc kế toán cơ bản được thừa nhận mà bất kỳ kế toán nào cũng cần phải nắm vững để phục vụ cho công việc kế toán
1234
0972.868.960