dạy kế toán


Kế Toán Trên Misa
Bài tập kế toán thương mại có lời giải

Bài tập kế toán thương mại có lời giải

Bài tập kế toán thương mại có lời giải sẽ hướng dẫn các bạn làm quen với cách định khoản hạch toán các nghiệp vụ kế toán trong công ty thuộc loại hình thương mại
Cách định khoản các nghiệp vụ mua hàng

Cách định khoản các nghiệp vụ mua hàng

Cách định khoản các nghiệp vụ mua hàng và các chứng từ yêu cầu phải có, hạch toán tài khoản kế toán sử dụng khi mua hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại
Cách hạch toán chi phí trả trước trên Misa

Cách hạch toán chi phí trả trước trên Misa

Cách hạch toán chi phí trả trước trên Misa và hướng dẫn cách nhập phân bổ chi phí trả trước trên phần mềm Misa
Cách nhập hóa đơn mua hàng trên misa

Cách nhập hóa đơn mua hàng trên misa

Hướng dẫn cách nhập hóa đơn mua hàng trên Misa và cách hạch toán nghiệp vụ mua hàng trên phiên bản phần mềm Misa mới nhất năm 2020
Cách hạch toán hóa đơn xăng dầu trên Misa

Cách hạch toán hóa đơn xăng dầu trên Misa

Hướng dẫn cách hạch toán hóa đơn xăng dầu trên Misa phục vụ quản lý doanh nghiệp năm 2020
Cách nhập số dư đầu kỳ trên Misa

Cách nhập số dư đầu kỳ trên Misa

Hướng dẫn cách nhập số dư đầu kỳ trên Misa 2020 nhập trên phiên bản mới nhất của phần mềm Misa
Cách tạo dữ liệu kế toán trên Misa

Cách tạo dữ liệu kế toán trên Misa

Hướng dẫn cách tạo dữ liệu kế toán trên Misa mới nhất phiên bản phần mềm kế toán Misa năm 2020
Cách hạch toán nộp tiền mặt vào tài khoản trên misa

Cách hạch toán nộp tiền mặt vào tài khoản trên misa

Hướng dẫn cách hạch toán nộp tiền mặt vào tài khoản trên Misa dành cho người chưa biết gì mới bắt đầu sử dụng phần mềm Misa
Cách hạch toán hóa đơn tiền điện trên misa

Cách hạch toán hóa đơn tiền điện trên misa

Hướng dẫn cách hạch toán hóa đơn tiền điện trên phần mềm Misa phiên bản 2020
Cách hạch toán mua nguyên vật liệu về nhập kho

Cách hạch toán mua nguyên vật liệu về nhập kho

Hướng dẫn cách hạch toán mua nguyên vật liệu về nhập kho trên phần mềm Misa và Excel
Cách định khoản các nghiệp vụ kế toán bán hàng

Cách định khoản các nghiệp vụ kế toán bán hàng

Hướng dẫn cách định khoản các nghiệp vụ kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
Thời điểm ghi nhận doanh thu và xác định doanh thu

Thời điểm ghi nhận doanh thu và xác định doanh thu

Thời điểm ghi nhận doanh thu và xác định doanh thu khi tính thuế TNDN trong doanh nghiệp thương mại
Các phương pháp tính giá vốn hàng bán trong thương mại

Các phương pháp tính giá vốn hàng bán trong thương mại

Các phương pháp tính giá vốn hàng bán trong công ty thương mại dịch vụ
Cách xác định giá vốn hàng bán trong công ty thương mại

Cách xác định giá vốn hàng bán trong công ty thương mại

Hướng dẫn cách xác định giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ tại Việt Nam
Phương thức và hình thức thanh toán trong công ty thương mại

Phương thức và hình thức thanh toán trong công ty thương mại

Phương thức và hình thức thanh toán trong công ty thương mại quy định như thế nào thì trong bài viết này sẽ hướng dẫn cụ thể từng phương thức và từng hình thức thanh toán
Bản chất của hoạt động mua bán hàng hóa

Bản chất của hoạt động mua bán hàng hóa

Bản chất của hoạt động mua bán hàng hóa và vai trò của hoạt động mua bán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại
Cách lập chứng từ bán hàng trên Misa

Cách lập chứng từ bán hàng trên Misa

Hướng dẫn cách lập chứng từ bán hàng trên Misa phiên bản phần mềm kế toán Misa mới nhất năm 2020 hướng dẫn cách lập hóa đơn bán hàng mới nhất
0972.868.960