dạy kế toán


Kế Toán Trên Misa
Cách hạch toán chi phí trả trước trên Misa

Cách hạch toán chi phí trả trước trên Misa

Cách hạch toán chi phí trả trước trên Misa và hướng dẫn cách nhập phân bổ chi phí trả trước trên phần mềm Misa
Cách nhập hóa đơn mua hàng trên misa

Cách nhập hóa đơn mua hàng trên misa

Hướng dẫn cách nhập hóa đơn mua hàng trên Misa và cách hạch toán nghiệp vụ mua hàng trên phiên bản phần mềm Misa mới nhất năm 2020
Cách hạch toán hóa đơn xăng dầu trên Misa

Cách hạch toán hóa đơn xăng dầu trên Misa

Hướng dẫn cách hạch toán hóa đơn xăng dầu trên Misa phục vụ quản lý doanh nghiệp năm 2020
Cách nhập số dư đầu kỳ trên Misa

Cách nhập số dư đầu kỳ trên Misa

Hướng dẫn cách nhập số dư đầu kỳ trên Misa 2020 nhập trên phiên bản mới nhất của phần mềm Misa
Cách tạo dữ liệu kế toán trên Misa

Cách tạo dữ liệu kế toán trên Misa

Hướng dẫn cách tạo dữ liệu kế toán trên Misa mới nhất phiên bản phần mềm kế toán Misa năm 2020
Cách hạch toán nộp tiền mặt vào tài khoản trên misa

Cách hạch toán nộp tiền mặt vào tài khoản trên misa

Hướng dẫn cách hạch toán nộp tiền mặt vào tài khoản trên Misa dành cho người chưa biết gì mới bắt đầu sử dụng phần mềm Misa
Cách hạch toán hóa đơn tiền điện trên misa

Cách hạch toán hóa đơn tiền điện trên misa

Hướng dẫn cách hạch toán hóa đơn tiền điện trên phần mềm Misa phiên bản 2020
Cách hạch toán mua nguyên vật liệu về nhập kho

Cách hạch toán mua nguyên vật liệu về nhập kho

Hướng dẫn cách hạch toán mua nguyên vật liệu về nhập kho trên phần mềm Misa và Excel
Cách lập chứng từ bán hàng trên Misa

Cách lập chứng từ bán hàng trên Misa

Hướng dẫn cách lập chứng từ bán hàng trên Misa phiên bản phần mềm kế toán Misa mới nhất năm 2020 hướng dẫn cách lập hóa đơn bán hàng mới nhất

0972.868.960